Private Policy

Ant Works vindt het belangrijk om uw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Ant Works B.V. (KvK 70627207) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die via https://ant-works.nl worden verzameld. Ant Works verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens die we verzamelen We maken het makkelijker en sneller voor professionals en opdrachtgevers om elkaar te vinden en opdrachten aan te nemen en te verstrekken. Om deze dienst te kunnen verlenen maken wij gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke en/of gewenste gegevens. We zorgen ervoor dat deze gegevens digitaal voorhanden zijn voor professionals en opdrachtgevers en zorgen ervoor dat deze, indien gewenst, kunnen worden gedeeld. U bepaalt zelf welke persoonsgegevens wij verwerken, door deze toe te voegen en te beheren. Per registratie is de opslag van de volgende categorieën gegevens mogelijk: contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens, presentatiegegevens (curriculum vitae, beschikbaarheid, uurtarief), documenten (legitimatie, KvK -uittreksel, kopie diploma en certificaten), voorwaarden en condities en accountgegevens (e-mailvoorkeuren, interesses en ondersteuningsbehoefte).

Cookies Ook wanneer een bezoeker zich niet registreert, maar alleen de website bezoekt, wordt er informatie verzamelt via cookies om de website beter te laten functioneren en gebruik te laten analyseren. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, wordt in een cookie opgeslagen dat toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren U kunt uw gegevens altijd inzien, wijzigen of uw registratie beëindigen en daarin opgeslagen persoonsgegevens zelf verwijderen op https://ant-works.nl. We bewaren persoonsgegevens zo lang de registratie stand houdt. We streven ernaar onze diensten te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u gegevens uit onze diensten heeft verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze servers verwijderen en gegevens niet uit onze back-upsystemen verwijderen. We verwijderen of anonimiseren persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de dag waarop de account voor het laatst op grond van de registratie actief is geweest, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan Ant Works. We kunnen voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van derden. Deze derden krijgen de beschikking over persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Beveiliging van gegevens We nemen adequate technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van gegevens via https://ant-works.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat (SSL), welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. We slaan alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen medewerkers van Ant Works en contractanten die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.

Toestemming Door deze privacyverklaring te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de u ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door ons, zoals nader uiteengezet in deze privacyverklaring. Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door uw registratie te verwijderen. Indien u bijzondere persoonsgegevens aan de registratie toevoegt, zoals pasfoto en nationaliteit, geeft u uitdrukkelijke toestemming aan ons voor de verwerking hiervan. Indien u zich eerder heeft aangemeld voor e-mailberichten en deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door in te loggen en onder het tabblad ‘account’ kunt u zich voor enkele of alle e-mailberichten afmelden. Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich ook een opt-out link.

Wijzigingen en aanpassingen Ons privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder deze privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een kennisgeving via e-mail over de wijzigingen van de privacyverklaring. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop Ant Works persoonsgegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u uw registratie te verwijderen.

Contact Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met Ant Works via legal@ant-works.nl

Versie: 201803